Følgende kurser er aftalt (ikke alle oplysninger er helt færdigforhandlet, så der kan forekomme ændringer)
Fælles for kurserne er at det er muligt at købe ekstra podemateriale, hvis du kan nå at lave flere træer eller ønsker at fortsætte derhjemme. Ønskes større mængder, bestil venligst i forvejen. Alle hjælpematerialer til podning som knive, sakse, podevoks, bast, elastikker, okulertape sælges også på kurserne.
 • 03-08-2019 10:00 - Okulerkursus i Frugttræsplanteskolen, Mejrup


  Vi skal have teori om podning, specielt hvordan okulering og chip-budding foregår og hvad der sker når det laves og arbejdes med for at få det til at gro. Der er 10 grundstammer af vildæble, M7 æble eller rosa laxa til rådighed for hver deltager og disse hentes i november. Deltagerpris 300 kr. - . Tilmelding senest 30.7.19 på mail:
  podemesteren@de-gamle-sorter.dk


  Info og tilmelding

  podemesteren@de-gamle-sorter.dk

 • 27-01-2020 18:00 - Podekursus - Arrangør: Haveselskabet Bjerre Herred

  Stouby skole Vejlevej 93, 7140 Stouby


  Vi skal pode æbletræer og inden lidt teori og prøvesnit i pilekviste for at finde ud af teknikkerne og når det er godkendt er der kaffe med brød og resten af aftenen laves de rigtige podninger. Har du selv beskæresaks og podekniv, må du gerne have det med, ligesom egne podekviste kan medtages, måske du har et helt specielt træ, der bør kopieres. Kurset koster incl. Kaffe og brød, materialer til 2 træer – kr. 150 for medlemmer og 175 kr. for ikke medlemmer af Haveselskabet. Du kan også bestille ekstra til at tage med hjem og arbejde videre med på mail: podemesteren@de-gamle-sorter.dk og efter kurset er der også mulighed for at købe forskelligt grej til brug ved podning. Nødvendig tilmelding på mail: bjerreherred@haveselskabet.dk eller tlf. 23689658 og sidste tilmelding 17.1.20.


  Info og tilmelding

  23689658

  bjerreherred@haveselskabet.dk

 • 29-01-2020 18:30 - Arrangør Holstebro Bibliotek

  Kirkestræde 13, 7500 Holstebro


  Kurset koster incl. Kaffe og æblekage – kr. 150,- og det er aftalt at der bliver højst 30 deltagere.

  Kurset bliver for både nye ”podere” og for nogle der har prøvet før. Vi skal pode æbletræer og der bliver en god blanding af teori, prøvesnit og binding, så vi er sikre på at teknikkerne er i orden inden vi laver de rigtige træer, hvor hver deltager får 2 selvlavede træer med hjem i en pose. Er der frost på podetidspunktet, kan det være smart at have noget jord i en spand eller potte stående som de nypodede kan plantes midlertidigt i. Vi skal være i bibliotekets garage, der er uopvarmet, så tøj og fodtøj efter vejret. Husk også at sætte dig ind i hvor det er nemmest at parkere, der er P-pladser vest for biblioteket og på modsatte side af vejen Bisgårdsgade med indkørsel fra Skolegade.

  Tilmelding og info her:

  https://www.holstebrobibliotek.dk/arrangementer/voksne/podning-af-traeer

  https://www.facebook.com/events/491783951390224/


  Info og tilmelding

  Se mere her

 • 30-01-2020 19:00 - Podekursus i Vestjysk Havekreds

  Tinghuset, Tingvej 5, 6990 Ulfborg


  Kurset er for både begyndere og hvis du har podet før. Vi starter aftenen med lidt teori om planteformering mest om podning, så skal alle prøvesnitte i pil og til sidst lave snit i både æble og pil i forskellig tykkelse og binde det sammen, for at se om håndværket er i orden. Kredsen har kaffe og brød med og når det er klaret, går vi til de rigtige podninger, hvor der er 2 æbletræer til hver. De tages med hjem i en pose og vejledning udleveres dertil.
  Du kan se mere på hjemmesiden og tilmelding kan også ske her: https://haveselskabet.dk/arrangement/podekursus-tinghuset-ulfborg

  Der er begrænset deltagerantal på 25. Oplysninger og tilmelding kan også ske til Kirsten Rathkjen telf. 26290673
  Prisen 200 kr. – og medlemmer af Haveselskabet får det til 150 kr.

  Deltagerne medbringer selv kaffe og brød.


  Info og tilmelding

  Kirsten Rathkjen

  26290673

  Se mere her

 • 01-02-2020 12:00 - Gudum Sognehus Håndarbejdsfestival laver podekursus

  Gudum Sognehus, Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig i kælder, sløjdlokalet


  Tilmelding og betaling: mail til Lise Christiansen, lisechr2@gmail.com eller ring på tlf. nr. 51407937, bedst efter 19.30 og mobilepay 150 kr. til 51407937
  Når du har mailet eller ringet til Lise og fortalt, at du gerne vil tilmeldes kurset og mobilepayet 150 kr., sender Lise en bekræftelse på, at du er tilmeldt.
  Podemester Boi Jensen står for undervisningen og har alt nødvendigt med til kurset, vi får teori, prøvesnitter og prøvebinder i pilekviste, efter kaffen er der materialer til 2 æbletræer til hver og når vi er færdige udleveres vejledning i at passe træerne den første sommer. Max. 20 deltagere.
  Pris: 150 kr. for kursus + kaffe og brød. Det er muligt at købe ekstra podemateriale, hvis du kan nå at lave flere træer eller ønsker at fortsætte derhjemme. Ønskes større mængder, bestil venligst i forvejen. Alle hjælpematerialer til podning som knive, sakse, podevoks, bast, elastikker, okulertape sælges også på kurserne.


  Info og tilmelding

  Lise Christiansen

  51407937

  lisechr2@gmail.com

 • 04-02-2020 18:30 - Podekursus ved Fredericia Havekreds

  Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3, 7000 Fredericia


  Podekursus for såvel nybegyndere og hvis du har prøvet at pode før. Vi starter med lidt teori om planteformering, mest podning, og ser forskellige podemetoder, så er der prøvesnit og prøvebinding for at se om vi alle kan håndværket. Når det er i orden, tager vi kaffen og så går det løs med at fremstille de rigtige træer, hvor hver deltager får udleveret materialer til at lave 2 træer, der tages med hjem og passes efter vejledning der udleveres inden aftenen slutter. Det er muligt at købe mere, og skal du have mere end nogle få grundstammer, anbefales det at bestille hos podemesteren på forhånd. Der er en offentlig parkeringsplads lige overfor hvor kurset holdes og vi skal være på 1. sal. Nødvendig tilmelding efter først til mølle princippet – og senest en uge før. Kurset koster for medlemmer 150 kr., ikke medlemmer 225 kr.


  Info og tilmelding

  40456877

  jyttefro@gmail.com

 • 05-02-2020 16:30 - Podekursus på Museum Oldemorstoft

  Bovvej 2, 6330 Padborg


  Igennem de sidste 3 år har mange været på museets podekursus i grundlæggende podning af frugttræer (kopulation). Nu udbyder vi i samarbejde med underviser Boi Jensen et nyt kursus, der giver mulighed for at dygtiggøre sig i de mere raffinerede teknikker, der giver flere muligheder for at pode med et endnu bedre resultat. Det er fx. okulation, chip-budding og ompodning af ældre træer.

  Prisen for deltagelse er kr. 300,-/person. Betaling kan ske på dagen med Dankort, MobilePay eller kontanter (DKK)

  Betaling for evt. ekstra tilkøb af grundstammer og andet podemateriale sker til Boi Jensen. Skal du bruge ekstra, vil det være en god ide at bestille mindst en uge før kurset, så er det nemmere for alle at det er pakket og lige til at lægge i bilen til hjemtransport. Send en mail til podemesteren@de-gamle-sorter.dk

  Husk at medbringe en madpakke - museet giver kaffe og kage. Tilmelding senest, den 1. februar til mmtoe@aabenraa.dk eller pr. telefon til 73 76 64 36.

  Begrænset antal pladser, og til hver deltager er der materialer til at pode et par æbletræer som tages med hjem og passes efter vejledning som udleveres ved kursusafslutning.


  Info og tilmelding

  73 76 64 36

  mmtoe@aabenraa.dk

 • 06-02-2020 18:30 - Podekursus i Aabenraa Havekreds

  Stubbæk Skole i billedkunstlokalet, Stubbæk Skolegade 3, 6200 Aabenraa


  Vi starter med teori om podning, der vises flere podemetoder og så skal alle prøvesnitte i pil og prøvebinde for at se om håndværket er i orden. Du medtager selv kaffe/te og Havekredsen sørger for brød dertil. Efter det laver alle 2 æbletræer som tages med hjem og passes efter vejledning der udleveres ved kursets afslutning. Tilmelding på sms eller mail. Tlf. 6128 2504 eller o.luf@live.dk Prisen er kr. 150 for medlemmer af Haveselskabet og kr. 200 for øvrige. Alle er velkomne! Der betales ved indgangen. Sidste frist for tilmelding er 23. Jan. 2020.


  Info og tilmelding

  61282504

  o.luf@live.dk

 • 10-02-2020 19:00 - Podekursus i Haveselskabet, Hammer Bakker Kreds

  Sulsted Sognegård, Kuskgårdsvej 3, 9381 Sulsted


  Kurset er aflyst p.g.a. manglende antal tilmeldte


  Så er der igen podekursus ”Nordenfjords” i Hammer Bakker Kreds, vi skal pode frugttræer - materialer til 2 stk. er med i kursusprisen kr. 250,- medlemmer af Haveselskabet får det til kr. 200,- og vi skal have kaffe med hjemmebag i pausen. Vi får lidt teori, derefter prøvesnitning i pilekviste, der skal bindes sammen, for at finde ud af teknikkerne og lave både præcise snit og gode sammenbindinger, så vi får de ny træer til at blive til nye frugttræer.
  Efter kaffen laver vi de rigtige træer, som tages med hjem til udplantning. Hav eventuelt lidt sand, jord eller plantejord stående frostfrit, så træerne kan mærke jorden, når du kommer hjem, dette mest af hensyn til frostvejr på denne årstid. Ofte er der nogle der bestiller podematerialer til afhentning på dette kursus. Det bestilles direkte hos podemesteren hvis det er mere end til 5 -10 podninger.
  Der bliver forudbetaling på dette kursus og kontonummer 9245 2453302078 skal bruges. Tilmelding senest 4.2.2020


  Info og tilmelding

  Inger Brix

  22786517

  haveselskabet.hbk@gmail.com

 • 19-02-2020 19:00 - Podekursus i Give Havekreds

  Kantinen Søndermarkshallen, Søndermarken 1, 7323 Give


  Arrangeret af Give Havekreds. Tilmelding til Erik Hansen, helst på telefon, alternativt mail, og her fås yderligere oplysninger. Kurset er for såvel begyndere og hvis du har prøvet at pode før. Vi tager en lille time med teori om hvad der kan podes, der vises flere podeteknikker og mulighed for spørgsmål fra deltagerne. Herefter går vi til det praktiske hvor alle prøvesnitter og binder i pilekviste og når det er godkendt holder vi kaffepause. Herefter er det podning af 2 træer som er med i kursusprisen på 190 kr., medlemmer af haveselskabet slipper med 160 kr.. Til slut tages træer hjem til pasning og så vil det vise sig, om håndvæket er i orden og måske står du med 2 nye frugttræer. Vejledning på papir fås også. Ønskes flere grundstammer kan de købes og det er en god ide hvis det er mere end 5 stk. at bestille på forhånd og så er det pakket når du kommer til kurset, gerne et kvarter før, så flytter vi tingene inden kurset.


  Info og tilmelding

  Erik Mørk Hansen

  75732419

  emoerk@stofanet.dk

 • 20-02-2020 19:00 - Podekursus i Byøkologisk Forum, 8900 Randers

  Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 8920 Randers NV


  Podekursus i Byøkologisk forum holdes igen i år i lokaler i Naturcentret, og starter med teori, prøvesnit og prøvebinding – efter kaffe med hjemmebag som er med i kursusprisen – alt økologisk. Så går vi videre til den egentlige produktion hvor hver deltager får 2 træer med hjem som er selvlavet med en pose om rødderne – så de er til at plante ud. Har du tid og lyst til mere, kan du købe både til at lave på aftenen eller til at tage med hjem og pode. Skulle det være frostvejr – hav evt. en lille spand jord inde som er frostfri, så kan træerne stå i den til det bliver tø igen.

  Pris: 220 kr.


  Info og tilmelding

  Solveig

  solveiglsorensen@hotmail.com

 • 22-02-2020 09:00 - Podekursus i Æblets by, Rødding

  Nørremarken 4 a, 7860 Spøttrup


  Podekursus for uøvede som under instruktion af podemester Boi Jensen bliver guidet gennem noget teori om podning, der er prøvesnitning og prøvebinding så vi kan få kontrol på at håndværket er i orden. Efter vi har taget den ”egen medbragte kaffe/te” – går vi til de rigtige podninger, hvor hver deltager får en pose til hjemtransport, 2 grundstammer med tilhørende podekviste – og hvad der skal bruges til at binde og snitte dem med. Når vi er færdige er der et ark med vejledning i hvordan træerne skal behandles i den første tid. Så skulle det gerne lykkes og blive til rigtige æbletræer, med frugt om nogle år.
  Tilmelding nødvendig – Flemming Jensen 61281686 og prisen for kursus er 225 kr. – og medlemmer af foreningen Æblets by – 150 kr.


  Info og tilmelding

  Flemming Jensen

  61281686

 • 24-02-2020 18:30 - Podekursus i Thy Havekreds

  Koldby Skole i formningslokalet, Limbjordsgade 9, 7752 Snedsted


  Vi skal have en blanding af teori, prøvesnit og prøvebinding og efter kaffen laver hver 2 æbletræer som tages med hjem og passes efter vejledning der fås når vi slutter kurset. Tilmelding til Hanne-Lis Lovmand mobil 40966818 – og deltagelse koster 200 kr. – dog får medlemmer af Haveselskabet det for 150 kr.
  Der bliver mulighed for at købe ekstra udstyr, grundstammer og podekviste i begrænset antal ved kursets slutning – men vil du have mere end ganske få, er det en god ide at bestille på forhånd, så det kan være pakket og klar til at lægge i bilen inden kurset starter. Bestilles på mail til podemesteren.


  Info og tilmelding

  Hanne-Lis Lovmand

  40966818

 • 28-02-2020 18:00 - Podekursus i ”Mere liv i haven” Viborg netværk

  Haugårdvej 13, 9632 Møldrup


  i skal have lidt teori, prøvesnit i pil og prøvebinding for at se om håndværket holder. Der er kaffe med i prisen og efter det, laver hver deltager 2 æbletræer der tages med hjem og passes efter vejledning, der udleveres sidst på kurset.
  Tilmelding og info på tlf. 20417831 og hvis der samles 20 personer til kurset, er prisen 150 kr.


  Info og tilmelding

  20417831