Følgende kurser er aftalt (ikke alle oplysninger er helt færdigforhandlet, så der kan forekomme ændringer)
Fælles for kurserne er at det er muligt at købe ekstra podemateriale, hvis du kan nå at lave flere træer eller ønsker at fortsætte derhjemme. Ønskes større mængder, bestil venligst i forvejen. Alle hjælpematerialer til podning som knive, sakse, podevoks, bast, elastikker, okulertape sælges også på kurserne.
 • 03-08-2019 10:00 - Okulerkursus i Frugttræsplanteskolen, Mejrup


  Vi skal have teori om podning, specielt hvordan okulering og chip-budding foregår og hvad der sker når det laves og arbejdes med for at få det til at gro. Der er 10 grundstammer af vildæble, M7 æble eller rosa laxa til rådighed for hver deltager og disse hentes i november. Deltagerpris 300 kr. - . Tilmelding senest 30.7.19 på mail:
  podemesteren@de-gamle-sorter.dk


  Info og tilmelding

  podemesteren@de-gamle-sorter.dk

 • 27-01-2020 18:00 - Podekursus - Arrangør: Haveselskabet Bjerre Herred

  Stouby skole Vejlevej 93, 7140 Stouby


  Vi skal pode æbletræer og inden lidt teori og prøvesnit i pilekviste for at finde ud af teknikkerne og når det er godkendt er der kaffe med brød og resten af aftenen laves de rigtige podninger. Har du selv beskæresaks og podekniv, må du gerne have det med, ligesom egne podekviste kan medtages, måske du har et helt specielt træ, der bør kopieres. Kurset koster incl. Kaffe og brød, materialer til 2 træer – kr. 150 for medlemmer og 175 kr. for ikke medlemmer af Haveselskabet. Du kan også bestille ekstra til at tage med hjem og arbejde videre med på mail: podemesteren@de-gamle-sorter.dk og efter kurset er der også mulighed for at købe forskelligt grej til brug ved podning. Nødvendig tilmelding på mail: bjerreherred@haveselskabet.dk eller tlf. 23689658 og sidste tilmelding 17.1.20.


  Info og tilmelding

  23689658

  bjerreherred@haveselskabet.dk

 • 29-01-2020 18:30 - Arrangør Holstebro Bibliotek

  Kirkestræde 13, 7500 Holstebro


  Dette kursus er aftalt og der bliver billetsalg fra Bibliotekets billetsystem fra slut august 2019. Kurset koster incl. Kaffe og æblekage – kr. 150,- og det er aftalt at der bliver højst 30 deltagere.
  Kurset bliver for både nye ”podere” og for nogle der har prøvet før. Vi skal pode æbletræer og der bliver en god blanding af teori, prøvesnit og binding, så vi er sikre på at teknikkerne er i orden inden vi laver de rigtige træer, hvor hver deltager får 2 selvlavede træer med hjem i en pose. Er der frost på podetidspunktet, kan det være smart at have noget jord i en spand eller potte stående som de nypodede kan plantes midlertidigt i.

  Oplysninger om hjemmeside til billetsalget kommer på så snart det er lagt ind.


 • 04-02-2020 18:30 - Podekursus ved Fredericia Havekreds

  Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3, 7000 Fredericia


  Podekursus for såvel nybegyndere og hvis du har prøvet at pode før. Vi starter med lidt teori om planteformering, mest podning, og ser forskellige podemetoder, så er der prøvesnit og prøvebinding for at se om vi alle kan håndværket. Når det er i orden, tager vi kaffen og så går det løs med at fremstille de rigtige træer, hvor hver deltager får udleveret materialer til at lave 2 træer, der tages med hjem og passes efter vejledning der udleveres inden aftenen slutter. Det er muligt at købe mere, og skal du have mere end nogle få grundstammer, anbefales det at bestille hos podemesteren på forhånd. Der er en offentlig parkeringsplads lige overfor hvor kurset holdes og vi skal være på 1. sal. Nødvendig tilmelding efter først til mølle princippet – og senest en uge før. Kurset koster for medlemmer 150 kr., ikke medlemmer 225 kr.


  Info og tilmelding

  40456877

  jyttefro@gmail.com