Kursus og foredrag i planteformering

Jeg tilbyder kurser i fremstilling af frugttræer ved podning.

Hver deltager får f.eks. 2 træer med sig hjem.

Kurset henvender sig til alle træinteresserede, som selv vil prøve at fremstille noget. Jeg har alle materialer med, så deltagerne behøver kun at møde om med godt humør og en lyst til at komme i gang. Kurset deles op i 3 hovedemner: teori, (kaffe), prøvesnitning og fremstilling af nypodninger.

Begrænsninger i deltagerantal - mellem 15-25 og med abs. max. 30 deltagere - og hvis vi kommer over 25 - tager kurset mindst 3½ time - ellers 3 timer. Tidsrum: fra sidst i januar til 20. marts enten aften eller en lørdag/søndag. Husk at reservere dato i god tid.

Det er også muligt at aftale andre emner, men så for kortere kurser/foredrag.


Foredrag om frugttræer i Vestjylland.

Varighed godt en time eller mere.

Hvordan kom jeg i gang med at lave træer til plantning i skov og hegn, hvad planter vi ud og hvordan trives de. Historier bag nogle af de interessante sorter og noget om hvordan jeg har fundet frem til eksemplarer, der kunne tages podekviste fra.


Foredrag om hvordan træer kan fremstilles ved podning

Varighed omkring en time.

Her viser jeg og fortæller om grundprincipperne i podningen. Der er mange podemåder og lidt om hvad der kan podes med held af amatører og hvad du skal være mere professionel for at det lykkes.

Pris aftales individuelt, ligesom jeg ved podekurser vil være med til at holde prisen, så foreningen kan holde pengene sammen, bl.a. ved at kurser må aflyses indtil dagen før selve kursets afholdelse.

Pris for et podekursus med alle materialer og lån af værktøj aftales med podemesteren - normalt et fast deltagergebyr plus kørsel efter statens takster. Kurset koster altid minimum 1800 kr.(pr.1.1.2012)