Podemesteren Boi Jensen

Mobilnr. 20830459 her træffes jeg for korte beskeder og aftaler om besøg.

Besøg kun efter aftale

Aktuelt for September

Høsttiden er begyndt – og her lige ved månedsskiftet ser det ud til at den varme del af sommeren er ved at være slut – og det er længe siden det har været nødvendigt med vanding ad kunstig vej – bortset fra pottede planter. Så alt i alt har det vel været en rigtig god vækstsæson, der er ikke så meget frugt og det betyder at jeg skal ud i ”byen” for at finde æbler at tage med til pomologisk træf i Uppsala først i oktober, vi mødes i en weekend og skal se og høre om hinandens frugter og det bliver spændende at træffe nogle af dem jeg tidligere har mødt og andre nye – og se hvad de har med i poserne.
Som vanligt er der ved at være god gang i aftalerne om podekurser i det nye år – og nye steder bliver i Fredericia, Stouby, Holstebro og Padborg, om kurser se nærmere på hjemmesiden og få dig meldt til, hvis du skal lære at pode eller have formen pudset af.
Bestillinger på træer og buske til efteråret kommer også i en lind strøm og der bliver travlt fra sidst i oktober, specielt er der kraftig forøgelse af bestillinger fra Sverige, hvor cidertræer og hasselbuske virkelig hitter i tiden.
For selvpoderne skal der stadig pilles skud af grundstammerne, tilbindingen skal være fjernet – ellers er det i sidste øjeblik, sørg for at holde træerne enkeltstammede, for det skal de være i de fleste tilfælde og så er risikoen for insektskader ved at være på det sidste. Tilbinding til stok eller bambuspind er også vigtigt nu hvor nogle af de nypodede er ved at nærme sig højde på 1 meter – ved meget vind er belastningen på podestedet voldsom og så er det smart at stammen står fast og lodret uanset hvor meget vind der er.
Og så høster vi bær, frugt og grøntsager og specielt det sidste er der rigtig god gang i, ligesom aroniahøsten er i fuld gang. Hvis du er til noget selvpluk – kontakt mig og få en aftale hvor jeg er at træffe i planteskolen.
God høstsæson
Boi Jensen, podemester


Aktuelt for August

Der er okulerkursus i planteskolen lørdag den 3. august kl. 1000 , og ser du det her i sidste øjeblik og vil med, må du ringe og aftale hvordan.

Igen i år er der selvpluk af aronia, fra slutningen af august og kun efter forudgående aftale, har du lyst - er det bare at sende en mail og få en aftale om hvornår og hvor meget du vil plukke. Der er også en del grøntsager, når vi kommer dertil.
Det meste af juli er gået med ukrudt, vanding og formning af træerne, ligesom de nypodede har fået snittet basten. Der er blevet sået lidt flere grøntsagsfrø, så der stort set er fyldt op i alle rækker, bortset fra hvor der er høstet salat og radiser. Nu begynder vi at høste bønner omkring midten af august og så står den på masser af grønt næsten hver aften.

Træerne har haft tilpas vækst i løbet af sæsonen, men det er slet ikke slut endnu, de kan nå at gro meget i august og så begynder de af modne af.

For nypoderne:
I år startede de nypodede træer med at knække basten allerede i juli – så har du ikke snittet den, er det med at komme i gang, så træerne ikke bliver kvalt. Der skal stadig holdes øje med lus og måske skal træerne justeres en sidste gang med skud på grundstammen og hvis du har mere end en stamme.

De fleste af mine planter står med rødderne i jorden og de kan først flyttes sidst i oktober, så planen er at begynde optagning fra omkring 20. oktober og derefter bliver der travlt i planteskolen. Der kommer næsten dagligt bestillinger på mail – og jeg reserverer så hurtigt jeg kan. Igen i år er der en del bestillinger fra udlandet, mest Sverige – og den eneste ulempe er at det er lidt dyrere at få sendt planterne. Norge kommer der også en del henvendelser fra, men de Norske betingelser for import af færdige planter gør, at det sjældent kan betale sig at sende, de kræver ved forsendelse at der er plantedokumenter med og de koster langt over 3000 kr.

God sommer

Boi Jensen, podemester

Se aktuelt for tidligere måneder