Podemesteren Boi Jensen

Mobilnr. 20830459 her træffes jeg for korte beskedder og aftaler om besøg.

Besøg kun efter aftale

Aktuelt for Maj

Efter en meget hektisk podesæson og et langt forår med salg af færdige planter er nu næsten alt plantet ud i planteskolen til en ny vækstsæson. Der er stadig frøformerede grundstammer i begrænset antal, men det varer ikke ret meget længere, podekviste af de fleste ting er der også i ca. en trediedel af sorterne så det er stadig muligt at pode noget. En del får stadig podekviste til ompodning og det vil jeg nok fortsætte med i måske 2 uger ind i maj – men spørg hvis I vil prøve ompodning eller podning på nye grundstammer. Jeg er her 30. april begyndt at pode stenfrugt og det vil jeg nok gøre de næste 14 dage, så bliver der lidt ompodning på eksisterende træer som skal laves med flere sorter.
De nye podninger er så småt begyndt at skyde og grundtammerne kommer der også skud på nu, så det varer ikke ret længe før skud på grundstammer skal pilles af for første gang.
Hele sommeren kan du som nypoder følge vejledningerne på hjemmesiden, så du får husket de vigtigste ting undervejs i forløbet af at få lavet nye frugttræer.

God vækstsæson

Boi Jensen, podemester


Aktuelt for April

En ekstrem hektisk marts er slut men det betyder ikke slut på arbejdet, nu er der pløjet og de planter der ikke er solgt, skal plantes ud i nye rækker og have en vækstsæson mere, medmindre der kommer nogle og vil købe dem.
Podeaktiviteterne er stadig i gang og jeg sender en del stenfrugt kviste ud i kommende uge – så I kan få podet. Ompodningerne kan vente til 19-20. april hvor der er mere gang i saftstigningen i de lidt ældre træer.
Hvis I ikke har plantet de nye podninger ud – er det ved tiden nu og så er det bare at vente på om håndværket med podningerne slår til.
Så skal der også lige sås nogle grøntsager af betydning – enkelte er sat til forspiring.

Godt forår

Boi Jensen, podemester

Se aktuelt for tidligere måneder