Podemesteren Boi Jensen

Mobilnr. 20830459 her træffes jeg for korte beskedder og aftaler om besøg.

Besøg kun efter aftale

Aktuelt for August

Aronia pluk selv er ved at modne nu og kan plukkes efter aftale med podemesteren.

Der tages skud af grundstammer og bindes til bambus i de 1-års podninger, for det gror virkelig godt i øjeblikket, rigeligt med både varme og vand fra oven. Regnen gør så også at svampe har gode muligheder og skurven skal der holdes øje med – så den ikke breder sig. I planteskolen er der fra tilsynet krav om bekæmpelse med svovl, så det får en gang imellem, selvom det lugter noget så fælt af rådne æg.
Reservationer til efteråret er også ved at være godt i gang og så er jeg ved at planlægge min tur til de nordtyske æbledage i Hamburg i sidste weekend i september. Se www.apfeltage.info her tager jeg nogle danske sorter med og så går hele weekenden med snak om mest æbler, men også alt mulig anden frugt og det giver en god træning i det tyske sprog.

Boi Jensen, podemester


Aktuelt for Juli

Vi har haft en usædvanlig varm juni og det har givet sig udslag i at mange af de nypodede træer er begyndt at gro i tykkelsen og mange af æblerne og pærerne har sprængt basten – så der skal holdes øje med det og hvis æbler og pærer er groet mere end 15 cm, kan tilbindingen godt fjernes nu. Jeg har i hvert fald været godt i gang for at basten ikke kvæler træerne. Stenfrugt skal der ventes med, for ellers vil nogle af dem bare falde af – de er ikke groet godt nok sammen endnu.

Forsæsonen har startet tørt og det har så betydet vanding og specielt i den periode vi havde over 25 grader, men det har så også givet resultater i form af at der er kommet godt gang i væksten. Det er nemmest at sige det sådan ”det hele gror godt” og så må vi rydde noget af det uønskede ind imellem vandingen.

Det er også blevet tid at gå træerne bundet til bambus, så stammer kommer nogenlunde i lodret og det er rimelig nemt for de unge træer med en ganske tynd stamme. Husk også at træer kun bør have en stamme, ellers er det ikke til at forme/beskære dem fremover.

Jeg kigger efter lus og andet uønsket af larver m.v. og der har da været lidt i stikkelsbærplanterne, men når de bliver fundet i starten, klemt så det knaser – bliver der i hvert fald ikke flere af dem.

Grøntsagerne gror også så det er en lyst – og specielt majsen har godt af varmen – de er tæt på 75 cm og rigtig tykke, så der er en god chance for at vi skal spise os en pukkel til i nyhøstede og enten kogte eller grillede majskolber, det er en ren fest, når de er nye og sprøde.

Der er planlagt okulationskursus i planteskolen lørdag den 6. august og de første tilmeldinger er løbet ind, så kurset bliver afholdt. Du kan nå det endnu og der er begrænset deltagerantal, så det er efter ”først til mølle” princippet. Der er tilmeldinger fra Sjælland, Fyn og Nordjylland med de der er længst væk og der bliver mulighed for at få deltagerlisten når jeg har din tilmelding – så må I selv aftale eventuel samkørsel.

God sommer

Boi Jensen, podemester

Se aktuelt for tidligere måneder