Lidt historie

Planterne har i de sidste 10 år taget en stadig større del af min fritid. Siden 2003 er jeg stoppet som lønmodtager i Jyske Bank og har planterne som mit arbejde. Det er i grunden startet meget tidligere, for jeg har altid interesseret mig for fremstilling og plantning af hjemmelavede træer og buske, og er det først lykkedes at lave noget, jeg opfatter som vanskeligt, kan det godt gribe om sig.

Produktion af frugttræer. Der laves mest i gamle æblesorter på vildstammer, fordelt over mere end 120 æblesorter, derudover pærer, blommer, kirsebær og mirabeller, læhegnsplanter, frugtbuske, nøddebuske, diverse prydtræer/buske af frø, stiklinge og podninger.
Undersøgelser af "ukendte sorter" og "egnssorter", som ønskes lavet på bestilling, hvorved træet bevares.
Tilbud på planter i små og store antal – evt. hvis der er lavet en haveplan/planteplan.
Stort set alt kan skaffes – noget tager bare længere tid end andet.

Kursusvirksomhed

Podekurser og kurser i beskæring, stiklingeformering. Her bliver de mest nødvendige grundregler for planteformering gennemgået, og deltagerne laver selv et par frugttræer, til at tage med hjem. Til podekurser tager det mindst 3 timer – kan laves enten aften eller en lørdag eftermiddag i januar til marts måned.

Salg af materialer til hjemmepodning

Salg af grundstammer, podekviste, knive, bast og voks , hvis du selv kan pode eller vil til at lave egen frugtplantage.

Min grundidé med planteskolen

Min grundidé går ud på at lave frugtsorter på stammer som i vore forældres tid kunne klare sig uden sprøjtning. Vi kan i dag se store skulpturelle træer i landbohaver af denne type – og de sorter, der har kunnet klare sig i over 100 år uden væsentlige sygdomme, - vil også kunne det i dag.
At de samme træer er velegnede til plantning i skove og læhegn – er kun en ekstra fordel, herved fås er større rigdom i de områder, vi gerne vil færdes i. Her kan henvises til Ulborg Statsskovdistrikt, og statsskovrider Bo Holst-Jørgensen, som har været igangsætter af såvel frugttræsundersøgelser i Jylland, og udvælgelsen af de første 20 sorter, vi startede med at producere og fordele i det store Statsskovdistrikt, det er nu blevet til over 2000 frugttræer til glæde for publikum, skovens dyr og fugle. Mange af landets øvrige statsskove har siden fulgt emnet op ved at plante på udvalgte steder, ved nyplantninger og hvor publikum færdes mest. Tarm/Skjern området har jeg i samarbejde med museet fremstillet nogle ny frugttræer af 100 år gamle træer til brug ved nogle af museets ejendomme.

Offentlig tilsyn - din garanti

Min planteskole har nu en størrelse, at jeg er underlagt "Statens Plantetilsyn", med sundhedskontrol, kontrolnr. 78093.
De fleste kunder er private med haver eller landbrug, skovejere, kommuner, boligselskaber, Hedeselskabet og Statsskovene.

Godt læsestof at blive klog på

Mulighed for at studere noget af den litteratur, vi har brugt i forsøget på at finde de bedst egnede sorter:
  • DANMARKS FRUGTAVL, Frugtsortsundersøgelserne 1916-1922, udgivet på P. Hansen Bogtrykkeri, København 1925.
  • DANMARKS FRUGTSORTER, Anton Pedersen 2 bind med 6 siders beskrivelser og farvebilleder af hver enkelt sort.