Billede af Podemesteren Boi Jensen

Podemesteren Boi Jensen

Mobilnr. 20830459 her træffes jeg for korte beskeder og aftaler om besøg.

Besøg kun efter aftale

Aktuelt for Juni

Efter en lang tør periode i maj - kom der endelig noget nedbør sidst på måneden - og det var tiltrængt - for det har været nødvendigt at vande en del. Der podes stadig kirsebær og spisekastanjer her sidst i maj - og så skal det snart til at være slut med vinter/forårspodningen. Grundstammer til okulation plantes ud nu - de har for de flestes vedkommende ligget på minus 2 grader, så de ved ikke hvilke varmegrader det har været. I planteskolen er det nu slut med salg af grundstammer og podekviste - vi bruger selv det sidste og det der ikke bliver brugt går nu til kompost.
For selvpoderne er det nu tid at holde øje med lus - typisk tegn at blade krøller - knus dem med fingrene - og gå planterne efter dagen efter for at se om nogle smuttede. Ellers er det med at få skud af grundstammerne - så podekvistene kan få maksimal vækst. Lige nu er det oftere end hver 14. dag det skal gøres.
Du kan stadig nå at tilmelde dig til okulationskurset først i august - men der er kun få pladser ledige - og så lukkes for tilmelding.

En række af Discovery 3 års har blomstret helt vildt, så nu skal der pilles æbler af, for bierne har også været der. Billede taget mens der var tid til at rydde lidt ukrudt med harven på Texas fræseren.

Aktuelt for Maj

Håber I har fået plantet noget - og måske endda podet en hel masse. Der har vi - og nu er vi tæt på at være færdige med æbler og pærer. Vi har stadig lidt planter stående i indslag og nu skal de ud i marken der er nypløjet - og nem at grave i. P.g.a. vejret med rigeligt med nedbør har det ikke været muligt at få gylle før omkring 20. april, så en del af planterne er plantet i jord, der fik gylle i 2023 og det må så være det. Det der ikke fik i 2023, har så fået i år - og en del af planteskolen er meningen ikke skal graves op hvert år - og den del vil gradvist blive større, så det manuelle arbejde vil blive mindre. Hos Boris er æble og pæretræerne podet i 2023 plantet ud - og ligeså med de okulerede fra 2023, så til efteråret vil der være en del at sælge derfra også.
Har du podet, skal du få træerne plantet ud nu, og mangler du stadig at pode noget, er det stadig muligt at købe både grundstammer og podekviste - hvis du skal bruge mindst 50 vildæble grundstammer kan jeg lave et specielt tilbud incl. podekviste - men du skal være hurtig. Podekvistene ligger på kølehuset 30 km borte, så det er ikke hver uge jeg er der, men de kan pakkes med en halv liter frossen vand ved kvistene, så de kan tåle transport.
Der skal holdes øje med skud på grundstammerne nu - og inden de bliver 2 cm, skal de pilles af - det er når de ikke er større, ganske nemt med en finger at røre ved dem, så falder de af. Det er vigtigt at få det gjort med alle skud nu, så podekvistens skud får de optimale vækstbetingelser. Har du okuleret i 2023, har du forhåbentligt klippet toppen af grundstammen, lige over tværsnittet - det skulle have været gjort 1. april.
Til orientering er der nu 9 tilmeldte til okulerkurset i august.
venlig hilsen
Boi Jensen og Boris Wortmann - podemester og hans uddannede lærling

Den her fik jeg øje på forleden og så var der også en blå.
Se aktuelt for tidligere måneder